Feb 7, 2013

Ada apa dengan MUSIK??

Tafsiran Al-Quran dari para sahabah dan Tabi'in.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍۢ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌۭ مُّهِينٌۭ

Maksudnya: "Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Lahwal Hadis (perkataan yang tidak berguna) untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan." (Luqman: 6)

Maksud "Lahwal Hadis" di atas adalah nyanyian dan muzik. Ini merupakan perkataan dan pendapat salafus-soleh, di antaranya:

Dalam Shahih al-Bukhari disebutkan hadis Abu ‘Amir atau Abu Malik al-Asy’ari, dia mendengar Nabi s.a.w. bersabda:

"...ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحريروالخمروالمعازف"

“Akan ada dari umatku kaum yang menghalalkan zina dan sutera, khamr dan alat muzik....” (Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu’allaq, no. 5590)

1. Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata,

“Imam Empat, mereka telah bersepakat mengharamkan alat-alat musik yang merupakan alat-alat permainan yang tidak berguna.” (Minhaj As-Sunnah: 3/439)

2. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata,

“Hendaknya diketahui bahwa jika rebana, penyanyi wanita, dan nyanyian sudah berkumpul maka mendengarnya adalah haram menurut semua imam mazhab dan selain mereka dari para ulama kaum muslimin.” (Ighatsah Al-Luhfan: 1/350)

3. Al-Albani rahimahullah berkata,

“Para ulama dan fuqaha -dan di antara mereka ada Imam Empat- telah bersepakat mengharamkan alat-alat musik, guna mengikuti hadits-hadits nabawiah dan atsar-atsar dari para ulama salaf.” (Tahrim Alat Ath-Tharb hal. 105)

4. Abdullah bin Abbas radhiallahu 'anhuma berkata:

نزلت في الغناء وأشباهه

"Turunnya ayat ini berkenaan nyanyian dan yang serupa dengannya." (Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad no:1265, Ibnu Abi Syaibah 6/310, Ibnu Jarir dalam Tafsirnya 40/21, Ibnu Abid Dunya dalam Dzammul Malahi dan Al-Baihaqi dalam As-Sunan 10/221 dan 223)

5. Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anhuma berkata:

هو الغناء والذي لا إله إلا هو

"Ia adalah nyanyian, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia." (Beliau mengulangkannya sebanyak 3 kali. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Abid Dunya dan Al-Hakim 2/411, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman 4/278/5096, Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis ms. 246. Al-Hakim berkata: Sanadnya sahih)

6. Ikrimah (Beliau merupakan Tabi'in pertengahan pada Tabaqat yang ke-3 nama beliau adalah Ja'far bin Abi Tsaur):

قال شعيب بن يسار : سألت عكرمة عن ( لهو الحديث ) ؟ قال : هو الغناء

Syuaib bin Yassar berkata: Aku pernah bertanya kepada Ikrimah tentang (Lahwal Hadis)? Beliau menjawab: "Ia adalah nyanyian." (Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Tarikh 2/2/217, Ibnu Jarir, Ibnu Syaibah, Ibnu Abid Dunya dan lafaz ini darinya)

7. Mujahid (wafat 104 Hijrah) berkata:

اللهو: الطبل

"Al-Lahwu adalah gendang." (Riwayat Ibnu Jarir dari jalan Ibnu Juraij, beliau mendengar Mujahid berkata seperti di atas)

8. Hasan Al-Basri (wafat 110 Hijrah) berkata:

نزلت هذه الآية ( ومن الناس . . ) إلخ في الغناء والمزامير

"Turunnya ayat ini (Dan diantara manusia...) hingga akhir ayat adalah berkenaan nyanyian dan seruling." (As-Suyuti menyebutkan atsar ini dalam Ad-Durrul Mantsur 5/159 dan menyandarkan kepada riwayat Ibnu Abi Hatim)

9. Al-Wahidi (wafat 468 Hijrah) berkata:

أكثر المفسرين على أن المراد ب (لهو الحديث) الغناء قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن وإن كان اللفظ ورد ب (الاشتراء) لأن هذا اللفظ يذكر في الاستبدال والاختيار

"Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan "Lahwal Hadis" adalah nyanyian. Ahli bahasa mengatakan: Termasuk dalam masalah ini adalah setiap orang yang memilih Al-Lahwu (perkataan yang tidak berguna), nyanyian, suara-suara merdu, dan alat-alat muzik berbanding Al-Quran. Walaupun lafaznya yang disebut dengan Isytira' (membeli) namun lafaz ini juga disebut sebagai mengganti/menukar dan memilih." (Al-Wasith 3/441)

10. Abu Hanifah rahimahullah berkata,

“Nyanyian itu adalah haram dalam semua agama.” (Ruh Al-Ma’ani: 21/67 karya Al-Alusi)

11. Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari berkata,

“Abu Hanifah membenci nyanyian dan menghukumi perbuatan mendengar nyanyian adalah dosa.” (Talbis Iblis hal. 282 karya Ibnu Al-Jauzi)

12. Ishaq bin Isa Ath-Thabba’ berkata,

“Aku bertanya kepada Malik bin Anas mengenai nyanyian yang dilakukan oleh sebagian penduduk Madinah. Maka beliau menjawab,

“Tidak ada yang melakukan hal itu (menyanyi) di negeri kami ini kecuali orang-orang yang fasik.” (Riwayat Al-Khallal dalam Al-Amru bil Ma’ruf wan Nahyu anil Munkar hal. 142, Ibnu Al-Jauzi dalam Talbis Iblis hal. 282, dan sanadnya dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Tahrim Alat Ath-Tharb hal. 98)

13. Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari berkata,

“Adapun Malik bin Anas, maka beliau telah melarang dari menyanyi dan mendengarkan nyanyian. Dan ini adalah mazhab semua penduduk Madinah.” (Talbis Iblis hal. 282)

14. Asy-Syafi’i rahimahullah berkata,

“Aku mendapati di Iraq sesuatu yang bernama taghbir, yang dimunculkan oleh orang-orang zindiq guna menghalangi orang-orang dari membaca Al-Qur`an.” (Riwayat Abu Nuaim dalam Al-Hilyah: 9/146 dan Ibnu Al-Jauzi dalam Talbis Iblis hal. 283 dengan sanad yang shahih)

Taghbir adalah kumpulan bait syair yang berisi anjuran untuk zuhud terhadap dunia, yang dilantunkan oleh seorang penyanyi sementara yang hadir memukul rebana mengiringinya.

Kami katakan:

Kalau lirik taghbir ini seperti itu (anjuran zuhur terhadap dunia) dan hanya diiringi dengan satu alat musik sederhana, tapi tetap saja dibenci oleh Imam Asy-Syafi’i, maka bagaimana lagi kira-kira jika beliau melihat nasyid yang ada sekarang, apalagi jika melihat nyanyian bukan bercirikan agama sekarang?!

15. Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyyah berkata mengomentari ucapan Asy-Syafi’i di atas,

“Apa yang disebutkan oleh Asy-Syafi’i bahwa taghbir ini dimunculkan oleh orang-orang zindiq adalah ucapan dari seorang imam yang mengetahui betul tentang landasan-landasan Islam. Karena mendengar taghbir ini, pada dasarnya tidak ada yang senang dan tidak ada yang mengajak untuk mendengarnya kecuali orang yang tertuduh sebagai zindiq.” (Majmu’ Al-Fatawa: 11/507)

16. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata,

“Aku bertanya kepada ayahku tentang nyanyian, maka beliau menjawab, “Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, saya tidak menyukainya.” (Riwayat Al-Khallal dalam Al-Amru bil Ma’ruf hal. 142)

***

Musik itu sentiasa melalaikan, tiada istilah tidak melalaikan..

No comments:

Blog yang berentak pelbagai, mengkritik dengan pelbagai sudut. kau tak suka, maka berlapang dada, hanya perlu meninggalkan pesanan saja..sekian